Aktivt styrelsearbete

Ett aktivt styrelsearbete med människor som kompletterar varandra och jobbar strukturerat kan ge ett företag enorm kraft framåt. En väl fungerande styrelse kan i vissa fall vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. En av styrelsens viktiga uppgifter är att höja blicken lite [...]