Kvarteret Dalkarlen i Sandviken

Wiff medinvesterar i ett spännande bostadsprojekt i Sandviken där ett 60-tal nya lägenheter planeras. Bostäderna byggs vid Kanalgränd i centrala Sandviken. Fokus ligger på miljö, hållbarhet och funktionalitet. Stora grönområden på innergården och träfasad på stora delar av fastigheterna ger ett lugn [...]