Den svenska leverantören av IoT-, moln- och plattformslösningar, H&D Wireless, har inlett ett pilotprojekt med europeiska uthyrningskoncernen Cramo för positionering av verktyg.

Projektet kommer att pågå under två månader och avslutas efter jul med en utvärdering. Projektet mellan Cramo och H&D Wireless GEPS for Industry går ut på att H&D ska försöka lösa några av Cramos utmaningar med att hantera maskinuthyrningsprocessen.

Läs hela pressmeddelandet på H&D Wireless hemsida