BRF Hämlingen i Gävle

I södra Gävle byggs en helt ny stadsdel, Södra Hemlingby. Här kommer cirka 500 nya bostäder i olika utföranden och upplåtelseformer att byggas. En ny busslinje kommer att gå igenom stadsdelen som även kommer att få ny skola och vårdcentral. Cykelväg kommer att länka ihop Södra Hemlingby med gamla Hemlingby och dess friluftsområde. Närheten till Hemlingby köpstad, samhällsservice, kommunikationer men även natur och friluftsliv gör stadsdelen till ett attraktivt bostadsområde. Brf Hämlingen består av parhus och radhus på var sida om kvarterets gårdsgata. Radhusen är i ett plan, och fördelade på fyra huskroppar varav tre huskroppar består av sex lägenheter i vardera och en huskropp består av fyra lägenheter. Parhusen är i två plan och består av fem huskroppar med två lägenheter i vardera huskropp.
hamlingen