Rolig läsning om MaxFastigheter på aktiespararna:

”MaxFastigheter har det näst bästa arbitraget mellan driftnetto och låneränta av Stockholmsbörsens fastighetsbolag. Aktien handlas med cirka 30 procent substansrabatt. Vi upprepar vårt tidigare köpråd.

MaxFastigheter är ett relativt nybildat fastighetsbolag som har inriktat sig på högavkastande fastigheter primärt inom externhandel, men även kontor, samhälls- och logistik-användning. 74 procent ligger i regionstäder och främst då Eskilstuna, Västerås, Karlstad och Norrköping.”

Läs hela analysen på Aktiespararnas hemsida här

Lär dig mer på MaxFASTIGHETERs hemsida