Wiff Fastighet

Wiff Fastighet äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom handel, kontor, lager, logistik, industri och bostäder. Fastighetsprojekten drivs i egen regi eller i delägda projekt- och fastighetsbolag.

Wiff Invest

Wiff Invest investerar i andra bolag. Både i nya bolag, sk. startups, och i redan etablerade företag. Gemensamt är att det finns ett behov av kapital, kompletterande kompetens och nätverk för att växa vidare.

Wiff Konsult

Wiff Konsult erbjuder kompetens och stöd inom bl.a. marknadsföring, pr, försäljning, projektledning, företagskultur, affärsutveckling, entreprenörskap, event/konferens och styrelseuppdrag.