Wiff är en liten företagsgrupp med säte i Sälenfjällen Dalarna. Vi verkar inom tre områden – fastighet, invest och konsulting.

Fastighet

Wiff Fastighet äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom handel, kontor, lager, logistik, industri och bostäder. Våra fastighetsprojekt drivs i egen regi eller i delägda projekt- och fastighetsbolag.

Invest

Wiff Invest investerar i andra bolag. Både i nya bolag, sk. startups, och i redan etablerade företag. Gemensamt är att det finns ett behov av kapital, kompletterande kompetens och nätverk för att växa vidare.

Konsult

Wiff Konsult erbjuder kompetens inom bl.a. marknadsföring, PR, försäljning, projektledning, företagskultur, affärsutveckling, entreprenörskap, event/konferens och styrelseuppdrag.