Wiff Fastighet äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom handel, kontor, lager, logistik, industri och bostäder. Projekten drivs både i egen regi och i samägda projekt- och fastighetsbolag.

Wiff Invest investerar riskkapital i andra bolag. Både i nystartade företag och i redan etablerade verksamheter. Gemensamt är att det finns ett behov av kapital, kompletterande kompetens och nätverk för att växa vidare.

Wiff Konsult med partners erbjuder kompetens och rådgivning inom marknadsföring, försäljning, PR, projektledning och affärsutveckling.

Box 41, 780 67 Sälen
hej@wiff.se