Wiff Fastighet äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom handel, kontor, lager, logistik, industri och bostäder. Beroende på projektens storlek drivs de i egen regi eller i samägda projekt- och fastighetsbolag.

Wiff Invest investerar riskkapital i andra bolag. Både i nystartade företag och i redan etablerade verksamheter. Gemensamt är att det finns ett behov av kapital, kompletterande kompetens och nätverk för att växa vidare.

Wiff Konsult med samarbetspartners erbjuder kompetens inom marknadsföring, försäljning, PR, projektledning, event, entreprenörskap, affärsutveckling och styrelseuppdrag.

Wiff AB

Wiff Fastighet AB

Wiff Invest AB

Box 41, 780 67 Sälen

hej@wiff.se