Fastighet

Wiff Fastighet äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom handel, kontor, lager, logistik, industri och bostäder. Fastighetsprojekten drivs i egen regi och i delägda projekt- och fastighetsbolag.

Invest

Wiff Invest investerar riskkapital i andra bolag. Både i nystartade bolag och i redan etablerade företag. Gemensamt är att det finns ett behov av kapital, kompletterande kompetens och nätverk för att växa vidare.

Konsult

Wiff Konsult erbjuder konsultkompetens inom bl.a. marknadsföring, försäljning, PR, projektledning, entreprenörskap, affärsutveckling, event/konferens och styrelseuppdrag.