Wiff Fastighet

Wiff Fastighet äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom handel, kontor, lager, logistik, industri och bostäder. Projekten drivs både i egen regi och i samägda projekt- och fastighetsbolag.

Wiff Invest

Wiff Invest investerar riskkapital i andra bolag och projekt. Både i nystartade företag och i redan etablerade verksamheter. Gemensamt är att det finns ett behov av kapital, kompletterande kompetens och nätverk för att växa vidare.

Wiff Konsult

Wiff Konsult (med partners) erbjuder kompetens och rådgivning inom marknadsföring, försäljning, PR, webbutveckling, projektledning och affärsutveckling.

Kontakt

Box 41, 780 67 Sälen

hej@wiff.se