Fastighet

Wiff Fastighet äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom handel, kontor, lager, logistik, industri och bostäder. Projekten drivs både i egen regi och i samägda projekt- och fastighetsbolag.

Invest

Wiff Invest investerar riskkapital i andra bolag och projekt. Både i nystartade företag och i redan etablerade verksamheter. Gemensamt är att det finns ett behov av kapital, kompletterande kompetens eller nätverk för att växa vidare.

Konsult

Wiff Konsult erbjuder, tillsammans med partners, kompetens och rådgivning inom marknadsföring, försäljning, PR, projektledning och affärsutveckling.