Fastighet

Wiff Fastighet äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom handel, kontor, lager, logistik, industri och bostäder. Fastighetsprojekten drivs i egen regi eller i delägda projekt- och fastighetsbolag.

Invest

Wiff Invest investerar riskkapital i andra bolag. Både i nya bolag och i redan etablerade företag. Gemensamt är att det finns ett behov av kapital, kompletterande kompetens och nätverk för att växa vidare.

Konsult

Wiff Konsult erbjuder kompetens inom bl.a. marknadsföring, försäljning, pr, projektledning, entreprenörskap, affärsutveckling, event/konferens och styrelseuppdrag.

Kontakt

Wiff AB  |  Wiff Invest AB  |  Wiff Fastighet AB

Box 41  |  780 67 Sälen  |  info@wiff.se

Niklas Wahlström

+46 (0)70 314 59 06
niklas@wiff.se 

Anja Wahlström

+46 (0)70 398 35 54
anja@wiff.se 

Vincent Wahlström

+46 (0)70 331 36 84
vincent@wiff.se 

Viktor Wahlström

+46 (0)70 576 96 22
viktor@wiff.se