Wiff är en användbar liten företagsgrupp som vill bidra till utveckling, innovation och hållbar tillväxt.

Wiff Fastighet äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom handel, kontor, lager, logistik, industri och bostäder. Projekten drivs både i egen regi och i samägda projekt- och fastighetsbolag.

Wiff Invest investerar riskkapital i andra bolag och projekt. Både i nystartade företag och i redan etablerade verksamheter. Gemensamt är att det finns ett behov av kapital, kompletterande kompetens och nätverk för att växa vidare.

Wiff Konsult erbjuder, tillsammans med partners, kompetens och rådgivning inom marknadsföring, försäljning, PR, projektledning och affärsutveckling.

Du kommer enklast i kontakt med oss genom att skicka e-post.